PRO’S FOR PRO’S

Gericht op zelfredzaamheid.

Educatie

Binnen de pijler “Ontwikkeling van de gemeenschap” is in 2009 onder leiding van dirigent/arrangeur Ralf Schmitt het Ndlovu Youth Choir opgericht. Dit koor heeft daadwerkelijk het leven van de koorleden beïnvloed door te laten zien dat talent zich kan ontwikkelen ongeacht achtergrond, opleiding of geboorteplaats. Wat begon als een bescheiden na-schoolse activiteit is uitgegroeid tot een professioneel koor dat internationaal optreedt.

 

Op dit moment geven we een aantal gemotiveerde en talentvolle koorleden, geselecteerd door Hugo Tempelman en Ralf Schmitt (dirigent van het Ndlovu Youth Choir) de kans een opleiding te doen met een grote kans op een baan, zodat zij zichzelf en hun familie in onderhoud kunnen voorzien. Dan gaat het om banen in de zorg, bouw, onderwijs, natuurbehoud (ranger) etc.

 

De opleidingen worden gefinancierd door ondernemers uit Oosterhout en omgeving, die in de branche werkzaam zijn waarin de studenten worden opgeleid. Maar het gaat niet alleen om financiële steun.

 

Met de huidige communicatiemiddelen kunnen de studenten ook gecoacht worden en bij de ondernemers terecht met hun vragen. De studenten aan de andere kant zullen foto’s, films en berichten sturen over hun vorderingen.

 

Studenten tekenen een zogenaamd Agreement waarin afspraken staan over de duur van de opleiding, het periodiek overmaken van bedragen, elke 6 maanden een feedback geven over o.a. de resultaten maar ook foto’s en berichten via social media. Ook is er in opgenomen dat we in bepaalde gevallen ons het recht voorbehouden de betalingen te beëindigen. Als laatste heeft de student de keuze om óf minimaal 1 jaar in Limpopo te werken óf 1 jaar 10% van zijn inkomen aan ons af te staan óf voor 1 jaar vrijwilligerswerk bij het NCG te verrichten. Doel hiervan is meer studenten de kans te geven te studeren of dat studenten iets terug doen voor de gemeenschap.

student-Aleck

Aleck Mkhonza

 

Aleck en zijn familie leven van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van zijn moeder, circa € 100,00 per maand. Aleck is niet in staat geweest om een baan te verkrijgen en doet vrijwilligerswerk bij een lokale school en bij het koor van Ndlovu Youth Choir. Hij grijpt elke mogelijkheid aan om werk te verkrijgen.

 

Aleck volgt nu een opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Deze opleiding wordt gefinancierd door Verkeersschool Willem Verboon uit Oosterhout. De totale kosten bedragen circa € 750,00.

Johannes Moimane

 

Johannes en zijn oudere zus Nani en jongere broer Alfred wonen in een Ndlovu Huis voor wezen. Tot voor kort studeerde Johannes voor Elektriciën maar omdat de overheid de laatste termijn vergat te betalen kon Johannes zijn school niet afmaken. Hij heeft diverse banen gehad, van werken bij een boer, werken in een mortuarium tot het verkopen van chips. Zijn droom is het behalen van zijn elektriciën diploma zodat hij kan gaan werken om zichzelf en zijn zus en broertje te onderhouden en hun opleiding te financieren.

 

Met het sponsorgeld van circa 3.500 heeft Johannes met goed gevolg zijn laatste jaar van zijn elektricien opleiding afgerond en kan hij zijn droom gaan verwezenlijken. De kosten zaten hem vooral in transport, accommodatie en levensonderhoud vanwege de lange afstand.

student-Johannes
Keaobaka-Makanyane

Keaobaka Makanyane

 

Deze jongedame was 12 jaar oud toen ze “ontdekt” werd en in de film “Life above all” een rol mocht spelen. Hoewel een rol, eigenlijk speelde ze zichzelf…..Hiervoor heeft ze wel een filmprijs ontvangen. Door financiële beperkingen heeft ze geen studie kunnen volgen. Nu doet ze vrijwilligerswerk aan de Ndlovu Drama Club als instructrice. Haar droom is lerares worden.

 

Keaobaka heeft een eenjarige opleiding gevolgd en is inmiddels geslaagd voor de eerste graad onderwijzeres. Dit is mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van leraren en leerlingen van KBS Sinte Maerte in Breda. Ook is dit mogelijk gemaakt door circa €2.000,00 sponsorgeld, waarmee o.a. het transport, de accommodatie en het levensonderhoud konden worden bekostigd.

Salome Mamosadi

 

Salome is een jongedame van 28 jaar oud. Met behulp van de RJF heeft zij op 13 oktober jl. haar certificaat voor kapster behaald. Ze werkt nu parttime bij een kapsalon in Pretoria, de hoofdstad van Zuid-Afrika. Daarnaast is zij bezig om haar eigen kapsalon op te zetten in haar woonplaats (vlakbij Ndlovu). Er is veel vraag naar hairextensions en Salome is druk om deze te vervaardigen van diverse haarstukken. Salome is druk aan het sparen voor een haardroger. Ze is zeer dankbaar voor de spullen die zij ontvangen heeft van één van onze sponsors, de heer Hans Vermoolen van Medusa Kappersbenodigdheden.

 

Zinhle Maseko

 

Zinhle is 29 jaar oud en tegelijk met Salome geslaagd voor de kappersopleiding. Zinhle heeft de aflopen tijd werkervaring op kunnen doen in de kapsalon van een vriendin. Haar ambitie is ook het runnen van een eigen kapsalon. Ook Zinhle is heel blij met de spullen van Medusa, een eerste aanzet tot het opzetten van een eigen kapsalon.

De Ndlovu Care Group zal zowel Salome als Zinhle ondersteunen op het gebied van ondernemerschap en de (financiële) aspecten die daarbij komen kijken.

St Jorishuis

Het St. Jorishuis is een initiatief van de Ndlovu Care Group om gehandicapte kinderen en jongeren, maar ook wees- en verlaten kinderen op te vangen. Het huidige St. Joris Huis is te klein en onvoldoende ingericht om het beoogde aantal van 10-15 kinderen te kunnen begeleiden. Daarom zal het St. Joris Huis verbouwd moeten worden om als Daycare Centre te kunnen functioneren. De kosten hiervan worden gefinancierd door de RJF. Begroot bedrag circa € 35.000,00. Voor de financiering van de andere Day Care Centres en Family Homes lopen aanvragen bij andere partijen. Het opleidings- en trainingsprogramma is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van de mobiele kinderen, zintuiglijke activiteiten voor meervoudig gehandicapte kinderen en op de bevordering van schoolvaardigheden voor kinderen met een leervermogen.

WORD PRO

Bent u maatschappelijk betrokken, en wilt u graag iets concreets doen voor kansarme jongeren in het buitenland?